Přejít k obsahu

Projekt MINT

Odkaz na web projektu

EU_Hinweis_D_CZ_646x236                                          ETZ___Text_D_CZ_713x244

Název projektu:

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie a řešení / Migration und Integration in der bayerisch-tschechischen Grenzregion: Analyse, Kooperations- und Lösungsstrategien

 

Registrační číslo projektu: 107

mintegration3_logo placate 1199x250

Partneři projektu: Západočeská univerzita v Plzni, Universität Bayreuth, Polizeipräsidium Oberfranken, Diakonisches Werk Weiden e.V., Diecézní charita Plzeň, Ministerstvo vnitra České republiky, Člověk v tísni, o. p. s.

 

 

Vedoucí a výzkumný garant projektu: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

 

Odborní vědečtí pracovníci: PhDr. Petr Pelikán     

                                             Mgr. Jan Pěchota

                                             Mgr. Viktor Rumpík, Ph.D.

                                             Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.

                                             Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D.

Koordinátor česko-bavorské spolupráce: Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

Finanční manažer projektu: Mgr. Iveta Nocarová

 

Cíl projektu:  

Vytvoření nosné  trvale udržitelné  institucionální sítě mezi aktéry z oblasti politické, správní i ze sféry občanských sdružení, a to v česko-bavorském příhraničním prostoru, stejně jako mezi univerzitami v Plzni a Bayreuthu. Tato síť bude sloužit při společném řešení budoucích společenských výzev. Na základě potřeb asociovaných partnerů a aktérů budou vyvinuty strategie k tematickému komplexu migrace a integrace.

 

Termín zahájení podpory a řešení projektu: 1. 9. 2017

Termín  ukončení podpory projektu: 31. 8. 2020

 

Projekt je podporován z prostředků Evropské unie Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020.                       

EU_Hinweis_D_CZ_646x236                                          ETZ___Text_D_CZ_713x244

Patička