Přejít k obsahu

O katedře

V akademickém roce 2023/2024 otevíráme studijní programy Kulturní studia Blízkého východu na bakalářském i magisterském stupni!

Katedra blízkovýchodních studií je pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm zaměřeným na kultury, dějiny a náboženství Blízkého východu a severní Afriky, na islámská, judaistická a izraelská studia, asyriologii, kulturní antropologii Blízkého východu. Mezi specifické výzkumné oblasti a témata řešená často v interdisciplinární perspektivě patří zejména vývoj Blízkého východu a severní Afriky po arabském jaru; podoby současného islámu; šíitská islámská právní věda; antropologicko-archeologický výzkum urbánní morfologie předmoderních sídel; moderní dějiny Afrického rohu s důrazem na Etiopii; moderní antisemitismus a západní esoterika; analýzy Hebrejské bible a starověkého judaismu; kontextuální studium klínopisných textů. Zvláštní pozornost je v posledních letech věnována migraci, související projekty jsou řešeny v rámci Centra pro výzkum migrace a integrace. Výzkumné a další aktivity zaměřené na Afriku jsou pak na katedře zastřešovány Centrem afrických studií.

Na Katedře blízkovýchodních studií se snažíme vychovávat odborníky připravené komunikovat a hájit zájmy České republiky ve vztahu k regionu Blízkého východu a severní Afriky. Naší specialitou je kombinace praktické jazykové přípravy s komplexním studiem kultur, náboženství, dějin a náboženství v těchto zemích s důrazem na současnost, při kterém klademe důraz na schopnost studentů pohybovat se v terénu, pružně reagovat na aktuální dění v regionu a provádět základní analýzu aktuálního dění. Předpokladem solidního poznání společností regionu jsou studijní a výzkumné pobyty v daných zemích, katedra proto podporuje studenty ve studijních cestách do regionu všemi dostupnými nástroji.

Katedra nabízí přátelské prostředí, individuální přístup a zapojení studentů do výzkumných i dalších aktivit. Na základě vědecké práce akademických pracovníků i studentů vznikají originální a zajímavé odborné knihy (Naše knihy) i mnohé články (Publikační historie). Pořádáme také úspěšné konference (Akce). Z iniciativy našich studentů vznikl a plně v jejich režii probíhá Festival arabské kultury, který se stal tradiční kulturní akcí města Plzně. Více informací pro uchazeče viz (Pro uchazeče).

Naše hlavní partnerské univerzity

   logo1  logo2 logo3     banner-uni

Kontakt

Mgr. Barbora Polifková

Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň
tel.: 377 63 5353, 735713901
e-mail:polifkov@kbs.zcu.cz

 

 

kbs_logo_cz_cmyk 

 

 

  

Patička