Přejít k obsahu
DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION

BRAND NEW MA PROGRAM

Click here for more information!V akademickém roce 2022/2023 otevíráme nové studijní programy Kulturní studia Blízkého východu na bakalářském i magisterském stupni!

Katedra blízkovýchodních studií je pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm zaměřeným na kultury, dějiny a náboženství Blízkého východu a severní Afriky, na islámská, judaistická a izraelská studia, asyriologii, kulturní antropologii Blízkého východu. Mezi specifické výzkumné oblasti a témata řešená často v interdisciplinární perspektivě patří zejména vývoj Blízkého východu a severní Afriky po arabském jaru; podoby současného islámu; šíitská islámská právní věda; antropologicko-archeologický výzkum urbánní morfologie předmoderních sídel; moderní dějiny Afrického rohu s důrazem na Etiopii; moderní antisemitismus a západní esoterika; analýzy Hebrejské bible a starověkého judaismu; kontextuální studium klínopisných textů. Zvláštní pozornost je v posledních letech věnována migraci, související projekty jsou řešeny v rámci Centra pro výzkum migrace a integrace. Výzkumné a další aktivity zaměřené na Afriku jsou pak na katedře zastřešovány Centrem afrických studií.

Na Katedře blízkovýchodních studií se snažíme vychovávat odborníky připravené komunikovat a hájit zájmy České republiky ve vztahu k regionu Blízkého východu a severní Afriky. Naší specialitou je kombinace praktické jazykové přípravy s komplexním studiem kultur, náboženství, dějin a náboženství v těchto zemích s důrazem na současnost, při kterém klademe důraz na schopnost studentů pohybovat se v terénu, pružně reagovat na aktuální dění v regionu a provádět základní analýzu aktuálního dění. Předpokladem solidního poznání společností regionu jsou studijní a výzkumné pobyty v daných zemích, katedra proto podporuje studenty ve studijních cestách do regionu všemi dostupnými nástroji.

Katedra nabízí přátelské prostředí, individuální přístup a zapojení studentů do výzkumných i dalších aktivit. Na základě vědecké práce akademických pracovníků i studentů vznikají originální a zajímavé odborné knihy (Naše knihy) i mnohé články (Publikační historie). Pořádáme také úspěšné konference (Akce). Z iniciativy našich studentů vznikl a plně v jejich režii probíhá Festival arabské kultury, který se stal tradiční kulturní akcí města Plzně. Více informací pro uchazeče viz (Pro uchazeče).

 

Naše hlavní partnerské univerzity

                    logo1       logo2     logo3

 

  

                                     Logo CVMI

Patička