Přejít k obsahu

Projekt Arrival regions

Název projektu: Arrival regions

logo Arrival regions 

Registrační číslo projektu: CE 1277

 

Výzkum sociálních inovací v sociální a ekonomické integraci občanů ze zemí mimo EU

 

Program INTERREG CENTRAL EUROPE: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy – Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

 

Řada oblastí střední Evropy se v současnosti potýká s výrazně zvýšenou úrovní migrace, která představuje v dlouhodobém horizontu výzvu, ale zároveň i příležitost, pokud bude integrace příchozích migrantů úspěšná.

Mnoho regionů napříč programovou oblastí se potýká s demografickými změnami, zejména úbytkem populace či jejím zvyšujícím se průměrným věkem. Mladí a talentovaní lidé často opouští venkovské regiony a využívají nabídky a kariérní příležitosti ve větších městech či v zahraničí. Demografické změny kladou také vysoké nároky na vývoj infrastruktury, která se musí nové situaci přizpůsobovat.

 

Situace v Plzeňském kraji je specifická v tom ohledu, že v souvislosti se současným rozmachem průmyslových zón se řada obcí stále výrazněji potýká s jeho negativními dopady, které se často výrazně promítají do kvality života místních obyvatel.

Příčinou řady problémů je strmé navýšení počtu zahraničních pracovníků, kteří jsou do Plzeňského kraje lákáni agenturami, které využívají masivní nárůst poptávky po levné a málo kvalifikované pracovní síle. Společným jmenovatelem těchto problémů je nedostatečná integrace cizinců ve smyslu zajištění jejich bezproblémového soužití s majoritou. Zatímco personální či pracovní agentury těží z momentální hospodářské konjunktury, tíha přítomnosti vysokého počtu zahraničních občanů často v oblastech bez dostatečné sociální infrastruktury dopadá na místní obyvatele.

 

Cizinci přicházející ze zemí mimo EU již výrazně ovlivnili demografickou situaci například v Německu a na severu Itálie. Často ovšem dochází k tomu, že se koncentrují ve velkých městech, která se ale již potýkají se sociální segregací a nedostatečnými ubytovacími kapacitami.

Projekt ARRIVAL REGIONS prosazuje sociální inovace, které mají za cíl dopomoci sociální integraci cizinců ve venkovských oblastech a zlepšení spolupráce ku prospěchu všech zainteresovaných stran.

 

PARTNEŘI:

 

 

 

 

Doba podpory a řešení projektu: 1.4.2019 – 31.3.2022

 

KONTAKT: Mgr. Jan Pěchota, jpechota@kbs.zcu.cz

 

Webová stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/Arrival-Regions

Facebook: https://www.facebook.com/Arrival-Regions-Interreg-Central-Europe-344919103072496/

IG: https://www.instagram.com/arrivalregions/

Patička