Přejít k obsahu

Výzkumná činnost

Ing. Jaromír Kovářík, Ph.D., GA ČR č. 21-22796S, 2021-2023, Difuze v sítích a sociální koheze: vliv koeficientu shlukování

Monika Baumanová, M.A., Ph.D., GA ČR č. 20-02725Y, 2020-2022, Srovnání transformace městské morfologie z předkoloniálních do koloniálních urbánních tradic

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D., GA ČR č. 19-13824S, 2019-2020, Islámská bioetika v současném Íránu

Mgr. Jan Pěchota, Arrival Regions č. 1277- Exploring social innovation approaches for the social and economic integration of non-EU nationals (Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, European Union), 2019-2021

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení (Cíl EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020), 2017-2020

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Inovace kurzů v rámci internacionalizace studia na Fakultě filozofické ZČU (VS ZČU v Plzni), 2017

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.,  Maroko a Írán: náboženské menšiny v komparativní perspektivě (GS ZČU v Plzni), 2016-2017

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D., Kapitoly z kulturních dějin Blízkého východu (GS ZČU v Plzni), 2015

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Mezinárodní konference "Africa Days in Pilsen" (Smlouva o partnerství mezi městem Plzeň a ZČU v Plzni), 2015

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Posílení česko-etiopských vztahů v oblasi kultury, vědy a výzkumu (MZV ČR), 2015

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Výzkumná expedice na severní Kavkaz (Karačajevsko-čerkesská republika), Ruská federace, 2014

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D., Současný Blízký východ (GA ZČU v Plzni) 2014

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D., Soudobá reflexe holocaustu a antisemitismu Mgr. Kateřina Šašková, Th.D., Blízký východ a jeho duchovní svět (GA ZČU v Plzni) 2013

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Arabské jaro: příčiny, průběh, důsledky (GA ZČU v Plzni) 2012-2013

Mgr.Petra Písařová, Ph.D., Dcery a synové Nilu (GA ZČU v Plzni) 2012

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. Naqšbandíja haqqáníja 2011(POSTDOC ZČU) 2011

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D. Lékařství ve starověké Mezopotámii (POSTDOC ZČU) 2011

Mgr. Karel Hrdlička, Rozšíření českohebrejského on-line slovníku (GA ZČU v Plzni) 2010

History from bits of clay: The Sumerian early state of Ur at the beginning of third millennium B. C. (Internationales Kolleg MORPHOMATA) 2010-2011

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., IHISTUD – Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog (OPVK) 2009-2013

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., Islám v Evropské unii (GA ZČU v Plzni) 2009

Mgr. Karel Hrdlička, Rozšíření českohebrejského on-line slovníku (GA ZČU v Plzni) 2009

Mgr. Petra Písařová, Dcery a synové Nilu (GA ZČU v Plzni) 2009

Mgr. Karel Hrdlička, Rozšíření českohebrejského on-line slovníku (GA ZČU v Plzni) 2008

Mgr. Petra Písařová, Rozšíření českoarabského on-line slovníku (GA ZČU v Plzni) 2008

Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Pastýři černohlavých - Vládnoucí a ovládaní na starověkém Blízkém východě (GAČR ) 2008-2010

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D., Kdo byl král? Kdo nebyl král? (GAAV) 2008-2010

Mgr. Karel Hrdlička, Vytvoření českohebrejského on-line slovníku (GA ZČU v Plzni) 2007

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D., Multimediální aplikace. Materiální kultura Afriky (FRVŠ) 2006

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., ARCANE - TG02 Transversal Group Glyptic and Art History (European Science Foundation) 2006-2011

PhDr. Furat Rahman, Ph.D., Rozšíření českoarabského on-line slovníku (GA ZČU v Plzni) 2006

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., ARCANE – historická archeologie jihozápadní Asie (European Science Foundation) 2006

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Transformační spolupráce – Irák 2006 (MZV ČR) 2006

PhDr. Furat Rahman, Ph.D., Vytvoření českoarabského on-line slovníku (GA ZČU v Plzni) 2005

PhDr. Furat Rahman, Ph.D., Elektronický korpus starobabylónských textů publikovaný na síti internet (GAČR) 2005-2007

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D., Podpora bakalářského studijního programu „Blízkovýchodní studia" (FRVŠ) 2004

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., Němí svědkové - Zpracování nálezů štípané industrie z lokality Tilbes Höyük (provincie Urfa, JV Turecko) (GAAV) 2004-2006

PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. Katalog starobabylonských grafémů (GAAV) 1999-2001

 

 

kbs_logo_cz_cmyk 

 

 

  

Patička